Vajdasági Magyar Cserkészszövetség közgyűlése

A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség 2018. február 23-a és 24-e között a muzslyai Emmausz kollégiumban megtartotta rendes évi közgyűlését. A gyűlésen jelen voltak a cserkészcsapatok vezetői és küldöttségeik, a cserkészkörzetek elnökei és a Szövetség vezetősége. A vajdasági cserkészeken kívül a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség és a Magyar Cserkészszövetség képviselői is jelen voltak.

A közgyűlést Kalapis Sztoján SDB atya, a VMCSSZ elnöke köszöntötte, ezt követően Farkas Zsuzsanna, a Szövetség alelnöke és Szabó Hunor mozgalmi vezető értékelte az elmúlt időszak történéseit és szólt a jövőbeli tervekről.

A tagok száma jelenleg 417 fő.  Sajnos két csapatunkat alvó (szünetelő) állapotba helyeztük vezetőhiány miatt, viszont sikerült két új csapatot alapítani illetve újraalapítani. A martonosi 30-as számú Damjanich János Cserkészcsapat újraalakult és megalakult egy új, Kevi, Tornyos és Bogaras cserkészeit összefogó, az 53-as számú, Králik László nevét viselő cserkészcsapat. A Szövetségben jelenleg 12 csapat működik, amely összesen 14 helységet érint. A csapatokon belül 18 új őrs jött létre a tavalyi évben. A csapataink heti szinten tartanak őrsi foglalkozásokat, havonta nagyobb, az egész csapatot vagy csak egyes rajokat érintő programokat és évi táborokat szerveznek a cserkészeiknek. További csapatalapítási terveink vannak, amik Padét, Erzsébetlakot, Kupuszinát, Zentát és Udvarnokot érintik. A 2017-es év folyamán sikerült 370 cserkészt táboroztatni 18 különböző, de többnyire cserkésztematikájú és -módszerű táborban.

Legjelentősebb eseményeink közé tartozik a kispiaci akadálypálya, a fotópályázat, a horgosi sportnap, az erdélyi cserkészek által szervezett MaKCSeV-en való részvétel, a betlehemi békeláng átadása és a sikeresen megvalósult őrsvezetőképzés, ahol a vezetőképző táborral párhuzamosan folyt az ún. nyílt tábor is. Részt vettünk a Kárpátaljai és Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség jubileumi táborában, a szegedi Árvízi Emléknapon és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség támogatásával évek óta megvalósuló tanulmányi úton az Amerikai Egyesült Államokban.

Amire kifejezetten büszkék vagyunk, az az, hogy Szövetségünk elnöke Magyar Életfa díjban részesült.

Szövetségünk rendszeres kapcsolatot tart fenn a Magyar Nemzeti Tanács szerveivel, több ifjúsági és civilszervezettel. A most lezajlott közgyűlésen a szavazati joggal rendelkezők egyhangúlag elfogadták a Magyar Ifjúsági Konferencia  tagságának megújítására vonatkozó javaslatot is.

Kratz Krisztián cserkésztisztünk új alaki szabályzatot állított össze, emellett frissítettük, korszerűsítettük a próbarendszerünket Magyar Dániel, temerini cserkészvezető irányításával.

A vezetőképzés terén sikeres évet zártunk. Saját őrsvezetőképzést szerveztünk, melynek során a hivatástisztázó előhétvége és a képzést lezáró utóhétvége mellett megtartottuk a vezetőképző folyamat legfontosabb és legtöbb munkát igénylő elemét, az őrsvezetőképzőtábort, aminek hatékonyságát a minta táborral tudtuk fokozni. Ezt, a vajdasági cserkészet jövője szempontjából valóban fontos és szükséges tábort, egy Kishegyes melletti tanyán vezettük le, erdélyi, magyarországi és vajdasági cserkészvezetők áldozatos munkájának köszönhetően. A táborvezető Vekov Imre, a képzésvezető Úri Szűcs Réka volt. A Szövetségünk nyitott és ezután is támogat minden, képzés iránt érdeklődő cserkészt.

Szövetségünk főbb problémáit részben a csapatotthonok hiánya okozza. Ezen kívül még a jelentős mértékű kivándorlás miatti létszám csökkenés is érezhető hatással van az itteni cserkészmunkára, mivel cserkészek és vezetők is hagyják el régiónkat. Ami viszont kis vigaszt nyújthat a kialakult helyzetben, hogy folyamatos kapcsolatban vagyunk a magyarországi és a külföldi cserkészcsapatokkal, akik maguk mellé gyűjtik, befogadják a kivándorolt cserkészeinket.

A jövőbeli terveink közé tartozik számos szövetségi program megvalósítása, további csapatok alapítása, jelöltjeinket eljuttatni az erdélyi segédőrsvezető-képzésre és a magyarországi őrsvezetőképzésre, csapattáborok szervezése, a felnőttképzés alapjainak megteremtése, cserkészboltunk kínálatának bővítése, részvétel a Határtalanul táborban.

Működésünk hatékonysága érdekében a Szövetség elnöksége új taggal bővült, Pásztor Gábor személyében, aki a vezetőképző-vezetőtiszt posztját tölti be, és fő feladata a vezetőképzés irányítása lesz.

Terveink között szerepel a 2019-es év méltó megünneplése, mert ez az év a VMCSSZ fennállásának 30. jubileumi éve lesz, ezért ezt kiadványokkal, megemlékezésekkel, emlékhelyek létrehozásával, konferenciákkal és jubileumi nagytáborral szeretnénk emlékezetessé tenni.

A szombati közgyűlés mellett szekcióbeszélgetéseket és vacsoracsatát is szerveztünk, és megkoszorúztuk a nagybecskereki piarista gimnázium kápolnájában az egykori gimnáziumi tanár, Králik László, a történelmi Magyarország “első cserkészének” emléktábláját.

Vezetőink áldozatos, kitartó és közösségmegtartó munkáját egy fokossal jutalmaztuk a közgyűlés záró momentumaként.

 

Tisztelettel:

Az elnökség tagjai: Farkas Zsuzsanna, Kalapis Sztoján, Pásztor Gábor és Szabó Hunor