Rólunk

CSERKÉSZMOZGALMUNK ÉS ANNAK CÉLJA:

A cserkészet önkéntes, vallásos, pártpolitikától független ifjúsági mozgalom, amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint vallási meggyőződéstől függetlenül.

A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma.

A világ több, mint 200 országában 38 millió cserkész dolgozik egy közös célért: „segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké váljanak”.

A Magyar Cserkészszövetség tagja a Cserkészmozgalom Világszervezetének (World Organziation of the Scout Movement), amely az ENSZ tanácsadó tagja.

A társadalmat életrevaló. elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által az Isten felé növekedjenek.

Ennek érdekében életmodellt nyújtunk, illetve ifjúságnevelést végzünk önkénteseink segítségével 7 éves kortól.

Ehhez a saját nem-formális nevelési módszerünket, a cserkészmódszert hívjuk segítségül, amely a következőkből áll:

 • a kisközösségi (örsi) rendszer,
 • fogadalom és törvények
 • a cselekedve tanulás,
 • folyamatos ösztönző, vonzó és hasznos programok főként a természetben,
 • a Magyar kultúra ápolása különös tekintettel népi hagyományainkra.

ÉSZAK-BÁCSKAI MAGYAR CSERKÉSZEGYESÜLET (ÉMCSE)

Elnök: Popov Tihomir
Ügyvezető elnök: Kecskés Endre
Titkár: Kósa Péter

CSERKÉSZCSAPATOK:

 • 12. számú Gróf Széchenyi István Cserkészcsapat, Szabadka
 • 16. számú Szilágyi Erzsébet Cscs., Csantavér
 • 18. számú Gróf Teleki Pál Cscs., Palics
 • 19. számú Székely Tibor Cscs., Szabadka
 • 23. számú Szent György Cscs., Szabadka
 • 29. számú Szent András Cscs., Kishegyes
 • 33. számú Szent Gellért Cscs., Topolya
 • 37. számú Mindszenty József Cscs., Nemesmiletics
 • 48. számú Koszotolányi Dezső Cscs., Ludas
 • 51. számú Tomori Pál Cscs., Kelebia
 • 52. számú Kosztolányi Dezső Cscs., Szabadka
 • Bajmoki cserkészek
 • Öregcserkész Club Szabadka

12 JÓ OK ARRA, HOGY CSERKÉSZEK LEGYÜNK

 1. A cserkészet egészséges társaságban hasznos elfoglaltsággal tölti ki szabadidőnket.
 2. A cserkészet jellemet ad, amely nélkül semmiféle pályán nem lehet sikert elérni.
 3. A cserkészet arra törekszik, hogy egyénileg neveljen jó honpolgárokat.
 4. A cserkészet alkalmat ad a szolgálatra, Isten dicsőségére és embertársaink javára. Ez az igazi vallásosság alapja.
 5. A cserkészet ügyessé tesz. Fúrás-faragásunk épp oly hasznos az otthonnak, mint amennyire érdekel saját magunkat.
 6. A cserkészet belénk oltja a becsületesség és a tisztelet érzését. Nem leszünk tiszteletlenek és nem fogunk hazudni.
 7. A cserkészet önbizalomra tanít, mert megismerteti, hogy miképp segíthetünk magunkon és másokon.
 8. A cserkészet egészséget ad, mert szabad levegőre és elővigyázatosságra szoktat.
 9. A cserkészet segít megismerni egyéni hajlamainkat és így segítségünkre van a pályaválasztásnál.
 10. A cserkészet boldoggá tesz, mert kedves barátokkal és a természet szépségeivel vesz körül.
 11. A cserkészet kiszélesíti világlátásunkat. Mióta a mozgalom szétterjedt minden művelt országra, a cserkészek állandó kapcsolatban vannak egymással.
 12. A cserkészet férfit akar nevelni, olyan férfit, amilyennek magunkat szeretnénk. Bi-Pi