ÉMCSE Közgyűlése: táborok, raktár megoldás, tisztújítás kérdése

Az Észak-bácskai Magyar Cserkészegyesület sikeresen megtartotta éves közgyűlését február 11-én, ahol számos fontos döntés született. Az elnök részletes beszámolót tartott az elmúlt évek tevékenységeiről.

A közgyűlésen döntés született a raktár helyzetének megoldásáról. Az egyesület raktára hosszú ideje problémát okozott a cserkészek számára, de most végre megoldás kínálkozott a helyzet javítására. Ez lehetővé teszi a felszerelések biztonságos és rendezett tárolását, valamint könnyebb hozzáférést a szükséges eszközökhöz.

A pénzügyi beszámoló is elhangzott a közgyűlésen, amely áttekintette az egyesület anyagi helyzetét és gazdálkodását.

A közgyűlésen a csapatparancsnokoknak kiosztásra kerültek a beszerzett szabályzati könyvek, gyertyatartók és társasjátékok. Az utóbbiak a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával kerültek beszerzésre, és nagyon hasznosak lesznek a cserkészfoglalkozások alkalmával. Az alapítvány segítsége és támogatása nélkül ezek az eszközök nem állhattak volna rendelkezésünkre, ezért hálásak vagyunk nekik a támogatásért.

Az éves közgyűlés eredményes volt, és reményeink szerint további fejlődést és sikereket hoz az Észak-bácskai Magyar Cserkészegyesület számára.

Köszönetünket fejezzük ki a Bethlen Gábor Alapítványnak a támogatásért, és örömmel folytatjuk közös munkánkat a cserkészet fejlesztése és a fiatalok támogatása érdekében.