Tizennégy új cserkésztiszttel gyarapodott az összmagyar cserkészet

A tizennégy tiszt közül ketten a körzetünk cserkészei. Büszkék vagyunk rájuk!

Itt olvasható a Külföldi Magyar Cserkészszövetség által kiadott sajtótájékoztató:

A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2018. október 21. és 28. között tartotta 6. tiszti tanfolyamát Hollókőn. Összesen 21-en vettek részt a tanfolyamon, ezek közül 14-en jelöltként és 7-en kiképzőként. A hollókői Kreativ Tér képzésközpontja remek hely volt a képzésre, ahol 6 régió cserkészei képviseltették magukat (Délvidék, Erdély, Felvidék, Horvátország, Magyarország, Nyugat Európa és Észak-Amerika). A tisztitanfolyamot a Magyar Cserkészszövetség az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel egy konzorciumban megvalositandó EFOP 1. 12. 1. „Lépj át a határaidon!” című project támogatta.

A résztvevők és a kiképzők más-más szövetségekből érkeztek, de a képzés végére egy közösséggé kovácsolódtak össze. Úgy érezük, mindenki számára hasznosnak bizonyult az együtt töltött idő. A képzések során belátást nyertünk a fórum szövetségeinek munkájába, szervezetébe és egyes cserkészcsapatok életébe. A képzés egyik célja a tapasztalatcsere volt, amellyel elindulhatunk a közös úton a közös célok megvalósításának irányába. A képzések mellett más táborokhoz hasonlóan tábortűzzel koronáztuk meg a napjainkat. A komoly témák mellett a népdaléneklésre is sor került, és pihenésként népi játékokat játszott a lelkes társaság. A képzés célja nemcsak a cserkésztudás elmélyítése volt, hanem a cserkészvezetők közti ismerkedés és a szorosabb együttműködés kialakítása és elősegítése is. A közös képzés jó alapot ad a további határon átívelő összmagyar programok és összefogás megvalósításához.

A 2018-as év a 62. évfordulója az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak. A keddi tábortűz keretében megható megemlékezéssel közelebb kerültünk 1956 történéseihez, és méltóképpen megemlékeztünk erről a cserkészetet is meghatározó történelmi eseményről.

A szombati nap volt a záróakkordja a képzésnek. A hét folyamán elsajátított tudást gyakorlatban kis csoportokban tudtuk kibontakoztatni és bemutatni, majd átbeszélni a kiképzőkkel. Az esti fogadalomtétel hangulatát tovább emelte, hogy a hollókői Szent Márton kápolna adta helyét a kezdő ahitatnak amiután a hollókői macskaköves utcáin elmélkedhetek a jelöltek a felvállalt hivatásukra, hogy a rájuk bizott cserkészeket ‘emberebb emberé és magyarabb magyará’ neveljék.

Fontos kiemelni, hogy a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma által 2013-ban elindított segédtisztképző táborok folytatásaként többen ezen a tiszti tanfolyamon is részt vettek. Ez az első olyan generáció, akik már a közös fórumos segédtiszti képzésen és a most megrendezett tiszti tanfolyamon is jelen voltak.

Mint minden vezetőképző tábornak, ennek is vége lett, de valami új kezdődhetett. A képzésnek vége, de az igazi munka csak most kezdődik, miután a sok új tapasztalatot, ötletet mindenki saját szövetségében hasznosítja. A képzésről lelkes, öntudatos, lendülettel teli elkötelezett cserkészvezetők indultak haza, hogy tovább folytassák a cserkészmunkát.

A tanfolyam kiképző törzse
KMCSSZ Sajtószolgálata