Megemlékezések időszaka

November eleje az elhunytakról, a róluk való megemlékezésről szól. Jól tudják ezt cserkészcsapataink is, akik idén is részt vettek a helyi rendezvényeken.

A martonosi megemlékezésről képek:

Megemlékezés a szabadkai 44-es áldozatokról és Buzetzky Ferencről:

Ki is volt Buzetzky Ferenc, akinek sírjánál a szabadkai cserkészcsapat már több éve koszorúz?
Itt olvasható Farkas Zsuzsanna cst. írása:

Buzetzky Ferenc cst. sírja előtt tartotta immár harmadik alkalommal a megemlékezést az 52.sz. Kosztolányi Dezső cs.cs. A program keretében, megemlékeztünk azokról a cserkészekről, akik a cserkészet kezdtekor és a legnehezebb körülmények között is helytàlltak. Az ő kitartó, lelkes és önzetlen munkàjuknak köszönhetően megteremtették és megalapoztàk a cserkészet alapjait itt Szabadkàn és Vajdasàgban.

Buzetzky Ferenc cserkésztiszt, a szabadkai 131. szàmú Török Bàlint cs.cs parancsnoka, a
dunai cserkészkerület egykori vezetőjének sírja előtt. Ki volt ő?

1908-ban született Szabadkán, iskolai tanulmányai befejeztével köztisztviselői pályára lépett. A Szerb-Horvát-Szlovén Királyságban 1924-ben megalakította az első cserkészcsapatot Szabadkán. 1929-ben a Jugoszláv Cserkészszövetség szervezésében szerezte meg cserkésztiszti képesítését. A két világháború közötti időszakban, amennyire a hatalom engedte cserkészeszméknek megfelelően vezette a csapatot, amely főként felnőtt férfiakból állt. 1935-ben már 145 tagot számlált a cserkészcsapata, s részt vettek az országos cserkésztáborban. Kitartó munkáját 1941 után is folytatta. Ekkor már 195 főt számlált csapata, amelynek müködését 1942-ben a Magyar Cserkészszövetség jóváhagyta. Nem csak ő, hanem egész családja is a cserkészetnek szentelte az életét. Felesége Buzetzky Laura a 264. számú szabadkai Erzsébet királyné leánycserkészcsapat parancsnokaként úgyancsak aktív cserkészmunkát folytatott. Testvére Buzetzky László a felnőtt cserkészek rajparancsnoka volt, fiai ifjabb Buzetzky Ferenc és Buzetzky Rudolf pedig lelkes őrsvezetők voltak a 131. számú szabadkai Török Bálint cserkész csapatban.

Több táborozást levezetett a Bezerédy parkban, Radonovácon és ápolta a kapcsolatokat más
cserkésztestvérekkel. A kecskeméti cserkészekkel több alkalommal közös táborozáson vettek
részt. Vajdaságabn nem csak csapatával, hanem más cserkészekkel közösen müködött. Több
nagyobb hadijátékot, kirándulást vezetett, és az őrsvezetőképzés kiemelkedő személyisége
volt. Minden korosztályt igyekezett bevonni és aktív cserkésszé nevelni a háborús
körülményektől függetlenül.

Az ő lelkes és kitartó munkájának köszönhetően 1924-től 1944-ig folyamatosan müködött és
fejlődött a cserkészet, több újoncot toborozva s ameglévő tagokat továbbképezve Szabadkán
és egész Vajdaságban.

Őrizzük meg, s tiszteljük Buzetzky Ferenc és azon cserkésztestvérek emlékét akik 1944-ben
kivégzések áldozatai lettek. Legyen az ő cserkészmunkásságuk példa számunkra, hogy bármilyen rossz körülményekben is cserkészek vagyunk és cserkészként folytatjuk az általuk megkezdett cserkészmunkát.

Farkas Zsuzsanna cst. 2018.11.02., Szabadka